Privacybeleid met betrekking tot het verkrijgen van gegevens via deze website

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan je privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

Over ons

De website www.zenner.nl wordt beheerd door Zenner Nieuw Vennep B.V. In de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Zenner Nieuw Vennep B.V. de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:
Zenner Nieuw Vennep B.V.
Drachmeweg 151
2153 PA Nieuw-Vennep
KvK: 34079682

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Via deze website ontvangen wij persoonlijke informatie indien je ons contactformulier invult.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Zenner Nieuw Vennep B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Je NAW gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Voor welke doeleinden verzamelen wij je persoonsgegevens?

Zenner Nieuw Vennep B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Zenner Nieuw Vennep B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden. Wel kunnen wij je persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zoals leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties

Zenner Nieuw Vennep B.V. kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op ons rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Zenner Nieuw Vennep B.V. heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met de pagina’s van een website worden meegestuurd en door je browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt het gebruik van onze website gemakkelijker voor je. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Bekijk hier ons cookiebeleid

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Zenner Nieuw Vennep B.V. bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus).
Nieuwsbriefabonnees: na uitschrijving uit de nieuwsbrief verwijderen wij je gegevens.
Prospects: 2 jaar.

Welke rechten heb je?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Zenner Nieuw Vennep B.V. over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@zenner.nl kan je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Zenner Nieuw Vennep B.V., of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van je (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door je medegedeelde correcties, worden verwerkt. Zenner Nieuw Vennep B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Zenner Nieuw Vennep B.V. of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

Zenner Nieuw Vennep B.V. neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Zenner Nieuw Vennep B.V. via info@zenner.nl

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid tussentijds wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen op deze pagina. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacybeleid te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacybeleid of over de wijze waarop Zenner Nieuw Vennep B.V. omgaat met je persoonsgegevens, dan kan je per e-mail contact met ons opnemen via info@zenner.nl